Απεικονιστικά Καθοδηγούμενη Ακτινοθεραπεία - IGRT

 

Τι είναι η IGRT

IGRT είναι μια τεχνική με την οποία πραγματοποιείται απεικόνιση του ασθενή στη θέση θεραπείας πριν από την εκάστοτε συνέδρια ακτινοθεραπείας. Η απεικόνιση μπορεί να είναι δυσδιάστατη (ακτινογραφία) ή τρισδιάστατη (αξονική τομογραφία – Cone Beam CT και έχει σαν αποτέλεσμα να αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η ακρίβεια της ακτινοθεραπείας και να ελαττώνεται η πιθανότητα σφάλματος κατά την τοποθέτηση του ασθενούς.

 

Πως λειτουργεί η IGRT;

Κατά το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας ο ακτινοθεραπευτής ογκολόγος χρησιμοποιεί διάφορες απεικονιστικές μεθόδους (αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, PET-CT κτλ) προκειμένου να καθορίσει την περιοχή που πρέπει να ακτινοβοληθεί.

Στη συνέχεια θέτει ένα περιθώριο ασφαλείας γύρω από αυτή την περιοχή προκειμένου να είναι βέβαιος ότι ο όγκος θα βρίσκεται εντός της περιοχής που ακτινοβολείται με την υψηλή δόση ακόμη κι αν σε μια συνεδρία ο όγκος ή το σώμα του ασθενούς έχει λίγο διαφορετική θέση από αυτήν που είχε κατά την αξονική τομογραφία σχεδιασμού.

ΙGRT, με τη δυνατότητα  που δίνει για απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο πριν  από τη συνέδρια, επιτρέπει τη μείωση αυτού του απαραίτητου περιθωρίου τόσο γιατί μπορούμε να διορθώσουμε τη θέση του σώματος του ασθενή, όσο και γιατί μπορούμε  να στοχεύσουμε τον όγκο σε περίπτωση που έχει αλλάξει θέση ή μέγεθος και σχήμα.

 

Σε τι ωφελεί η IGRT;

Όπως είδαμε προηγουμένως  η IGRT αυξάνει την ακρίβεια της ακτινοθεραπείας  ελαττώνοντας την πιθανότητα να υποδοσιαστεί ο όγκος ή να υπερδοσιαστούν οι φυσιολογικοί ιστοί.

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα να μειωθούν  τα απαραίτητα περιθώρια  που βάζουμε γύρω από τον όγκο  προκειμένου να αντισταθμιστούν  οι αβεβαιότητες της θεραπείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούμε  να μικρύνουμε το μέγεθος των πεδίων ακτινοβολίας  και κατά συνέπεια να ακτινοβολούμε λιγότερους φυσιολογικούς ιστούς και να έχουμε λιγότερες παρενέργειες.

Επιπλέον, η IGRT μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τυχόν αλλαγές στο μέγεθος, το σχήμα ή τη θέση ενός όγκου (π.χ. καρκίνος του πνεύμονα ή καρκίνος της κεφαλής και του τραχήλου) και να κάνουμε εγκαίρως τις απαραίτητες αλλαγές στο πλάνο της ακτινοθεραπείας.

έλος, η μεγάλη ακρίβεια και τα μικρότερα περιθώρια  ασφαλείας μας δίνουν  τη δυνατότητα να χορηγούμε,  όταν  χρειάζεται, μεγάλες  ημερήσιες  δόσεις  ακτινοβολίας  χωρίς  να  αυξάνεται  ο κίνδυνος  για  εμφάνιση  τοξικότητας.  Οι  μεγάλες  ημερήσιες  δόσεις  είναι  το  χαρακτηριστικό σύγχρονων   ακτινοθεραπευτικών   τεχνικών   όπως   η  Στερεοτακτική Ακτινοχειρουργική   (SRS - Stereotactic  Radiosurgery) και η Εξωκρανιακή Στερεοτακτική Ακτινοθεραπεία (SBRT - Stereotactic Body Radiotherapy).